201 - 240 of 1478 objects

diplom

diplom

diplom

Heikki Lahi eksliibris

diplom

kiri

maksimumkaart

diplom

päevik 1999-2001

Eesti Spordi Biograafilise leksikoni koostamine,...

Tööjõureservide malevõistluste diplom

aukiri

diplom

Põlva Keskkooli kergejõustikuvõistluste diplom

Otto Juhansoo eksliibris

ENSV kergejõustiku esivõistluste diplom

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri

diplom

diplom

diplom

VSÜ Kalev laste spordikoolide ja noorte...

Toivo Vaalma eksliibris tõstepommi ja lõõtsaga

diplom

diplom

diplom

diplom

diplom

Valter Heueri eksliibris

Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse...

Põlva rajooni koolinoorte suvespartakiaadi diplom

diplom

raudteepass

aukiri

diplom

diplom

diplom

diplom

Meenutused

diplom

diplom