161 - 186 of 186 objects

-: RAZSTAVA TISKA IN FOTOGRAFIJ V GORNJEM GRADU...

-: RAZSTAVA TISKA IN FOTOGRAFIJ (19. - 20.11.1944)

-: POHOD SKOZI LJUBNO (1944)

-: SAVINJSKI AKTIVISTI NA POTI PROTI LJUBNJEM...

-: SPUŠČALIŠČE V RADMIRJU (ZAVEZNIŠKA POMOČ 1944)

-: ZAVEZNIŠKA POMOČ (1944)

-: FORMIRANJE III. BATALJONA KOZJANSKEGA ODREDA...

-: MITING V JURKLOŠTRU (OSVOBOJENO ZEMLJE 1944)

-: MOBILIZIRANCI IN DEL ČETE 1. BATALJONA...

-: GOREČE KOZJE (12.9.1944)

-: OKRAJNA NARODNA ZAŠČITA (oktober 1944)

-: PIHALNA GODBA (KOZJANSKI ODRED)

-: DELITEV KOSILA NA PLANINI (november 1944)

-: SKUPINA BORCEV I. BATALJONA KOZJANSKEGA ODREDA...

-: POŽGANA PLANINA (december 1944)

-: MITING NA DOBJU (3.12.1944)

-: PRED OGLASNO DESKO NA PLANINI (oktober 1944)

-: HENINA NAD JURKLOŠTROM (ZASEDANJE KRAJEVNEGA...

-: NA STRAŽI (1944)

-: OTROCI PRED ŠOLO NA PLANINI (OSVOBOJENO...

-: ŠOLA NA PLANINI (PLANINA. 1944)

-: KOMANDA KOZJANSKEGA VOJNEGA PODROČJA...

-: PREGLED LEGITIMACIJ (PARTIZANSKA STRAŽA)

-: OSVOBODITELJI STAREGA PISKRA (MAJ 1945)

-: OSVOBODITELJI STAREGA PISKRA (MAJ 1945)

-: KOS CILKA (AUSCHWITZ, POLJSKA)