161 - 200 of 9203 objects

Dekoratívny rám obrazu Sv. Ján Nepomucký

Ukrižovaný

Svätý Lukáš Evanjelista

Paškálový svietnik s anjelom svetlonosom

Posledná večera

Dobrý pastier

Evanjelista II.

Obojstranný rám procesiového obrazu s postavami...

Fragment paškálového svietnika

Sv.Michal Archanjel

Svietnik

Panna Mária

Sv.Lukáš Evanjelista

Sv.Marek Evanjelista

Madona z Ďapaloviec

Vzkriesený Kristus

Anjel

Madona s Ježiškom z Olcnavy

Kartuša k hlave sv. Jána Krstiteľa

Dobrý pastier

Dobrý pastier

Svätá Rozália

Biskup

Putti 6

Putti 4

Anjelik II.

Anjelik III.

Anjelik I.

Svätý Ján Krstiteľ

Kľačiaci anjel

Pieta

Sediaci Kristus

Svätica z Lučivnej

Bolestná Panna Mária z Kalinky

Svätica z Ľubice

Svätec

Svätica z Ľubice

Svätá Magdaléna a Katarína

Svätý Ján Nepomucký

Svätý Vavrinec z Brutoviec