161 - 200 of 5814 objects

Christus bereidt zich voor op de Hemelvaart

De heilige Geest daalt neer over de apostelen

Christus' hemelvaart

Christus leert zijn leerlingen bidden

Christus troost zijn apostelen

De verrezen Christus verschijnt aan de vrouwen

Christus zendt zijn apostelen

De miraculeuze visvangst

De Emmaüsgangers

Christus verschijnt aan zijn leerlingen

De kruisiging van Christus

Het verraad van Judas

Het eten van het Paaslam

De bekering van Maria Magdalena

Jezus komt naar Jeruzalem

De opwekking van Lazarus

Christus geneest de blindgeborene

Het wonder van de vijf broden en twee vissen

Christus jaagt de handelaren de tempel uit

Christus geeft Petrus de macht om te binden en te...

De parabel van de verloren zoon

De ondankbaarheid van de arbeiders op de wijngaard

Christus drijft de duivel uit de stomme

De hypocrieten worden berispt

Christus ontmoet de kinderen van Zebedeüs

De genezing van de lamme te Bethesda

Christus en de boetvaardige zondares

Petrus en Jezus lopen over het water

Liefde voor de vijand

Het geven van het askruisje

Jezus geneest een blinde te Jericho

Christus geneest een melaatse

De bruiloft van Cana

Christus in de Tempel

De besnijdenis van Jezus

De geboorte van Christus

Johannes dient het doopsel toe

Titelpagina 'Het Onze Vader'

Landschap met molens

De bibliotheek