161 - 200 of 2541 objects

Začetek ljubljanske Kolodvorske ulice

Posnetek Kolodvorske ulice s terase bloka

Rožni venec s Krna

Daljnogled Zeiss

Vžigalice kraljevine Jugoslavije

Jože Malenšek s svojo četo

Stanjkova četa - dvajset Štajercev

Fotografija 26. regimenta

Razglednica iz Rige

Tomaž Šoštar s sovojaki

Življenjepis Tomaža Šoštarja

Spominska medalja generala Maistra 1918-1968

Tomaž Šoštar v uniformi

Franc Kremenšek

Položnica za objavo v časopisu Slovenec

Leopold Košmelj z vojaki v snegu

Franc Žiher v uniformi

Franc Žiher v uniformi

Bataljonska farma - svinjaki

Bataljonska farma - govedo

Odlikovanje ob 20-letnici pričetka vojne – Beograd

Praznujte z nami petletko na Stritarjevi ulici

Priznanje Grb občine Zagorje ob Savi

Ivan Tavčar

Evropska in slovenska prehrana: knjige

Nove kuharske bukve Andreja Zamejica

Kuharske bukve Valentina Vodnika

Utrinek z razstave Dišeče izročilo in radovednost...

Nekdaj Tribučeva hiša na Glincah zraven Ilirije

Zvonik viške župnijske cerkve na Tržaški cesti

Parkirišče na Dolgem mostu ob Tržaški cesti

Prometna konica na Tržaški cesti

Razstava o Kongresnem trgu v Slovanski knjižnici

Vodnjak na Kongresnem trgu

Kazina, Kongresni trg 1

Slovenska filharmonija in Schmidt-Kastnerjeva hiša

Emonec na Kongresnem trgu

Uršulinska cerkev sv. Trojice

Vstopnica za kino Vič

Park Zvezda