121 - 160 of 7836 objects

S.l. : s.n.: Cilli, Grenadierwirt

Franc Leskovšek, Celje: Celje - Pravoslavna...

Prica & Kramar, Celje: Celje Narodni dom

S.l. : s.n.: razglednica - Celje

Karl Goričar vdova, Celje: Celje - Pravoslavna...

Franc Leskovšek, Celje: Celje - Stari grad

S.l. : s.n.: Celje, Trg kralja Aleksandra

Mimosa: razglednica - Celje

Verlag Georg Adler, Cilli: Cilli

Goričar & Leskovšek, Celje: Celje - Grofija

S.l. : s.n.: prečrtan napis v nemščini napis...

Franc Leskovšek, Celje: Celje, Cankarjeva ulica

Goričar & Leskovšek, Celje: Celje, Krekov trg

Goričar & Leskovšek, Celje: Celje, Stari grad

Verlag Fritz Rasch, Cilli: Tuechern

V. Pick, Celje: Pozdrav iz Teharje - Gruss aus...

Foto Pelikan Celje: Rogaška Slatina Zdraviliški...

Rudolf Oesterreicher, Wien: Gruss aus Rohitsch -...

J. I. Z. Z.: razglednica - Rogaška Slatina

VK: Rogaška Slatina, hotel Jugoslovanski kralj

"Greco", Ljubljana: Rogaška Slatina (Panorama)

Foto Pelikan Celje: Rogaška Slatina (Beogradski...

Založil: L. Ribarič, Rog. Slatina: Rogaška...

Založil J. Beranič, Rogaška-Slatina, Franz...

Založil: L. Ribarič, Rog. Slatina: Rogaška...

Fot. S. Frank, Graz: Sveti križ pri Rogaška...

S.l. : s.n.: Pozdrav od sv. Križa

Verlag Priska Loeschnigg, Rohitsch- Sauerbrunn,...

Založil Alojsij Papež, Sladka-gora: Sladka-gora,...

Verlag M. Kavčič: St. Georgen a. d. Sudbahn

Fot. S. Frank, Graz, J. Krell, Celje: Rimske...

Kunstverlag S. Frank, Graz: Romerbad, Staiermark

J. Krell, Celje, Založil: Karl Loibner, Celje -...

Foto Pelikan Celje: Zdravilišče Dobrna (Park pred...

Foto Pelikan Celje: Zdravilišče Dobrna (Vila...

S.l. : s.n., Naklada Stanko Cvikel, Dobrna:...

Založil And. Elsbacher v Laškem trgu: Laški trg

Purger & Co., Munchen, Andr. Elsbacher, Laški...

Založil Davorin Melave, Mozirje: Mozirje

Odbor za gradnjo Društvenega doma v Mozirju:...