121 - 160 of 9203 objects

Madona z Ondreja / z Hôrky

Svätý Ján Krstiteľ

Svätý Jozef s Ježiškom

Charakterová hlava 6

Charakterová hlava 44

Charakterová hlava 49

Kristus-Spasiteľ

Ganyméd

Boh Otec

Svätý Imrich

Postava stojacej svätice

Podobizeň uhorského hodnostára

Sv. Pavol pustovník

Pieta

Mater Dolorosa

Pieta

Hlava matky

Kľačiaci pastier I.

Kľačiaci pastier II.

Amerika-Alegória svetadiela IV.

Hlava dievčaťa s vrkočmi

Podobizeň maliara Václava Brožíka

Afrika-Alegória svetadiela III.

Korpus Krista

Madona z Ruskinoviec

Svätá Barbora mučenica

Kľačiaca svätica

Immaculata

Svätý Ladislav

Ukrižovaný - na drevenom kríži

Ukrižovaný

Jób

Svätec

Svätý Ján Krstiteľ

Bolestná Panna Mária

Madona s dieťaťom

Boh Otec na oblaku

Svätica

Svätý Marek Evanjelista

Sv.Ján Evanjelista