121 - 160 of 5814 objects

Het heilig doopsel

Jefron en Rachel

Elpenor redt Lyconis uit het ijs

Actaeon en Jolinde

Kaleb geeft Otniël zijn dochter Achsa tot vrouw

Odatis geeft Zariadres een juweel

De bezem

De zeepbellen

Een slapende Jezus

God spreekt Noah toe

Kaïn bouwt de stad Henoch

De schepping van de vrouw

De verzoeking van Adam

Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos...

Adveniat regnum tuum

De heilige Catharina als martelares

De heilige Catharina wordt meegenomen ter executie

De onthoofding van de Keizerin en van Porphyrus

De heilige Catharina discussieert en bekeert...

De heilige Catharina wordt gearresteerd door...

Gebed binnen een decoratieve rand met bloemen en...

Titelplaat 'Les Épîtres amoureuses d'Ovide,...

Christus geneest de zoon van de centurion

Christus geneest de vrouw die al twaalf jaar aan...

Christus geneest een kreupele vrouw op sabbat

Een wenende zondares knielt voor Christus

Boven al bemin één God

Niemand kan twee heren dienen

De barmhartige Samaritaan

Christus geneest tien melaatsen

Christus geneest de doofstomme

De wonderbare vermenigvuldiging

De onvruchtbare vijgenboom

De verzoening

Christus spreekt de menigte toe vanuit een schip

Het avondmaal

Boetedoening

Processie

De zending van de apostelen

Christus is het brood des levens