81 - 120 of 9203 objects

Štúdia mužského aktu

Nadstavec oltára so skupinou Najsvätejšej Trojice

Anjel

Reliéf detských hlavičiek spievajúcich

Madona s dieťaťom

Kalvária

Pieta

Sv. Florián

Detské hlavičky bozkávajúce sa

Madona s dieťaťom

Madona z Turca

Dávid s hlavou Goliáša

Letiaci anjel

Anjel

Madona s Ježiškom na polmesiaci z Krížovej Vsi

Svätý Florián

Tróniaca madona - Sedes sapientiae

Sv. Kozma

Smrť Panny Márie z Chrenovca

Svätica

Svätec s knihou

Madona s Ježiškom

Sv. Augustín - biskup

Charakterová hlava 39

Borgenský zápasník

Immaculata

Pravoslávny kríž

Domáci oltárik

Trojsegmentový domáci oltárik Svätý Juraj...

Svätý Mikuláš divotvorca

Pravoslávny kríž

Quadriptych

Mních kapucín

Svätec

Pantokrator

Pravoslávny kríž

Pantokrator

Charakterová hlava 35

Skulptúry z Hozelca - sv. Imrich - knieža

Skulptúry z Hozelca - sv. Ladislav