41 - 80 of 203 objects

-: Sarkofag

-: Žrtvenik

-: Del nagrobnika

-: Del pokrova pepelnice

-: Del nagrobnika

-: Nagrobnik

-: Del nagrobnika

-: Del pokrova pepelnice

-: Pokrov pepelnice

-: Sarkofag

-: Del nagrobnika

-: Del štirioglatega stebra - korna pregrada

-: Kip ženske

-: Del nagrobnika

-: Del nagrobnika

-: Del nagrobne plošče

-: Del večjega spomenika

-: Del reliefne plošče

-: Del nagrobnika

-: Del reliefne plošče

-: Napisna plošča

-: Žrtvenik

-: Žrtvenik

-: Del napisne plošče

-: Žrtvenik

-: Kvader z reliefom Genija zime

-: Nagrobnik

-: Del žrtvenika

-: Del napisne plošče

-: Del pepelnice ali sarkofaga

-: Plošča s preslegastimi polji - ograja

-: Del napisne plošče

-: Štirioglata plošča

-: Del kipa

-: Pepelnica

-: Pepelnica

-: Del pepelnice ali sarkofaga

-: Del večjega bloka

-: Del napisne plošče

-: Del bočne strani pepelnice