41 - 80 of 50271 objects

Tool@eng, Verktyg

Potsherd@eng, Sherd@eng, Skärva, Krukskärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Potsherd@eng, Sherd@eng, Krukskärva, Skärva

Potsherd@eng, Sherd@eng, Krukskärva, Skärva

Potsherd@eng, Sherd@eng, Skärva, Krukskärva

Fragment@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Fragment

Sherd@eng, Potsherd@eng, Fragment@eng, Skärva,...

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Scraper@eng, Tool@eng, Verktyg, Skrapa

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Scraper@eng, Verktyg, Skrapa

Tool@eng, Verktyg

Flake@eng, Tool@eng, Flak, Verktyg

Tool@eng, Flake@eng, Flak, Verktyg

Tool@eng, Flake@eng, Flak, Verktyg

Tool@eng, Flake@eng, Verktyg, Flak

Axe@eng, Yxa

Arrowhead [?]@eng, Tool@eng, Axe@eng, Weapon@eng,...

Tool@eng, Knife@eng, Knife, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Weight@eng, Sherd@eng, Jar sealing@eng,...

Tool@eng, Verktyg

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Potsherd@eng, Sherd@eng, Krukskärva, Skärva

Potsherd@eng, Sherd@eng, Krukskärva, Skärva

Axe@eng, Yxa

Artefact@eng, Artefakt

Tool@eng, Verktyg

Artefact@eng, Artefakt

Pendant@eng, Jewellery@eng, Smycke, Hänge

Weapon@eng, Vapen

Tool@eng, Verktyg