41 - 80 of 184668 objects

Universitetshuset, Uppsala 1893

Ny ordförande i Tierps Idrottsförening, Tierp,...

Undersökningsyta kvarteret Snickaren, Centrum,...

Gödselgrep

Arbetsläger för flickor, Råstaholm, Tensta...

Skiss

Kryddodling och nya gärdesgårdar på...

Lekskolan i Tierp, Uppland oktober 1973

Skylt

Brudparet Jan Ståhl och Margaretha Birgersson med...

Skiftnyckel

Samrealskolan, Tierp, Uppland september

Undersökningsyta, Kättsta, Ärentuna socken,...

Man, Östhammar, Uppland

Vy över Karlholmsbruk vid Tämnarån, Västlands...

Barack, Lillinge 3:1, Funbo socken, Uppland 1982

Vävprov

Detalj på ekonomibyggnad, Vattholma 5:20,...

Vinkelhake

Hootenanny Singers på Norrlandia, Norrlands...

Nymanbolagen, motorcykel 250 cc, Uppsala, augusti...

Tierpslaget, tennisspelare, Uppland, januari 1978

Doktor Arvid Uggla, Uppsala 1955

Borrkrona

Vendels prästgård, Vendels socken, Uppland före...

Professor Fredrik Berg i hemmet, Uppsala 1952

Dokumentation av medeltida murverk i kvarteret...

Vykort - Uppsala stads Hemsysterskola, Odensgatan...

Tre äldre kvinnor och en man i hemmet, Uppsala...

Drätselkammarens ordförande Tycho Hedén, redaktör...

Vy över mark för nya kyrkogårdsområdet, Berthåga,...

Flygfoto över Örbyhus, Uppland 1958

Dalabageriet - maskin, Uppsala 1961

Loka

Bokstavsväska

Upplands regemente - I 8, sista paraden före...

Gamla Uppsala högar, Gamla Uppsala 1935

Tolk

Skoklosters slott, Skoklosters socken, Uppland...

"Polisman Björn Hübinette med skjutna fåglar",...