401 - 440 of 37213 objects

Leven van Sixtus V

D'Afbeelding hoe men de Magistraet en...

Intreede van Willem de III .. in s'Gravenhage..

Vijf heiligen, opziend in aanbidding

Titelblad: Christus leydende en verheerlykt

Kruisdraging

De heilige Maria van Egypte, boetend

Bellinde de Corzora..

Droeve dood van twee gelieven..

Anna Bulleyn, Gemalinne van Hendrik de VIII..

De Hertoginne van Bourgondien..

Titelblad: Treur-tooneel der doorluchtige vrouwen

Afschuwelijke daad, van een vrouw tot Xanten

God de Vader, zegenend, met engelen in tondo

De Marquise van Ganges..

Het ombrengen van P. Caraffa..

Een graaf, ses baronnen en verscheyde edellieden..

Het Ombrengen van Cornelis en Johan de With..

Thomas, Graaf van Strafford, onder Koning van...

Georg Petersson, Gunsteling van Konink Erick..

Willem de II, Graaf van Holland en Roomsch...

De Juweel-koffer..

De Heugel..

De Schryf-ley..

Het Kabinet..

Cupido met fakkel en helm bij vuur

De Kan..

De Asveger..

De Pan..

De Kleerben..

Het porcelyn..

De Lamp..

De Emmer..

De Raagbol..

De Boeke-kas..

Vorst verleent audientie bij een gebouw in aanbouw

De Schuijer..

De Spiegel..

De Kist..

De Tang..