361 - 400 of 37213 objects

Het lot wijst Mattheus aan als opvolger Judas

Marteldood van Lucas

Plattegrond van Jeruzalem

Bekering van Paulus

Kruisdraging

Steniging van St. Stefanus

Ecce Homo

Petrus slaat Malchus een oor af

Liggend mannelijk naakt

Intocht in Jeruzalem

Christus geneest Bartimeüs

Liggend mannelijk naakt

Christus predikend op het meer

De koningin van Seba voor Salomon

Man, zittend op de grond, driekwart op de rug...

David en Goliath

Israëlieten verzamelen manna in de woestijn

Zesde plaag: zweren

Derde plaag van Egypte: de mensen en beesten door...

Portret van een man met een boek

Ontmoeting Jacob en Esau

Pietà

Vervolging in La Rochelle

Wonderlyke Predicatie van een Barrevoeter Monnik

Het Kasteel van Breda..

De Spaansche oorlogs vloot van den Jaere...

Vergeefse poging der Grieken, met branders de...

Executie van Bertrand van Gourdon

Keizer Frederik Barbarossa verdrinkt

David verslaat Goliath

Verloste Slaaven Bedancken de E. Heeren..

Gevangene Slaaven breken tot sale uijt..

Slaven te Algiers

Barbarijsche Galeijen

Slavenmarkt te Algiers

Prosessie der verloste slaaven.

Leven van Sixtus V

Leven van Sixtus V

Algiers

Prosessie der verloste slaaven.