Priročnik o nesnovni kulturni dediščini

Priročnik o nesnovni kulturni dediščini je tretja publikacija, ki je izšla v naši knjižni zbirki Priročniki SEM. S publikacijo želimo širši javnosti predstaviti temeljne pojme, aktivnosti in postopke, povezane s sprejetjem Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine leta 2003 in z njeno ratifikacijo v Sloveniji leta 2008 ter njeno implementacijo v našo zakonodajo. Publikacija vsebuje tudi napotke za nosilce, ki bi se radi vpisali v Register žive kulturne dediščine ter pogoje in postopke za morebitne nadaljnje nominacije.


You might also like

Robert Paul and the race to invent cinema

Memories with Jerneja

Delovni čas Trafike med prazniki

Delovni čas Fotografskega muzeja med prazniki

Delovni čas muzeja med prazniki

Muzej, to sem jaz!

Razstavljanje v fotografskem muzeju v 2020