PIXXELPOINT 2011 - 12. mednarodni festival novomedijske umetnosti

Pripravimo se.../ Let’s Get Ready...
2. - 9. december 2011
Nova Gorica – Gorica


Festival organizira: Kulturni dom Nova Gorica
Kuratorski tim: Gülsen Bal in BridA/Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan
Vodja projekta: Pavla Jarc
Koordinator projekta: Mateja Poljšak Furlan
Tehnični vodja: Tadej Hrovat


Partnerji:
Društvo Lucide, Gorica
Kulturni center Mostovna, Solkan
Galerija Metropolitana, Gorica


Mestna galerija Nova Gorica bo letos že dvanajsto leto zapored gostila mednarodni festival novomedijske umetnosti – Pixxelpoint. Festival se je v tem času uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov novomedijske umetnosti v slovenskem prostoru in si je obenem izoblikoval ugled tudi v mednarodnem okolju.

Temo letošnje edicije Pripravimo se…, je razpisal kuratorski tim v sestavi Gülsen Bal in BridA / Jurij Pavlica, Sendi Mango in Tom Kerševan. Dogajanje bo tudi letos razširjeno na več lokacij v Novi Gorici in Gorici, saj smo k sodelovanju ponovno povabili društvo Lucide iz Gorice.Reese Inman


O MEDNARODNEM FESTIVALU NOVOMEDIJSKE UMETNOSTI

V dvanajstih letih obstoja se je Pixxelpoint počasi uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov novomedijske umetnosti v slovenskem in se začel pozicionirati tudi že v mednarodnem prostoru. Namen festivala ostaja vsa leta isti: približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe računalnika. V svetu, ki se prav s pomočjo novih tehnologij neustavljivo spreminja, se nam zdi razumevanje osnov tehnokulturnega razvoja, kot del splošne izobrazbe, nadvse pomembno. Prav umetnost (novomedijska) pa je lahko tisto sredstvo, preko katerega se informacijske tehnologije pretvorijo v izraz, ki je ljudem bližji in razumljivejši. Projekt tako vzpodbuja umetniško in teoretsko ustvarjalnost na obmejnem področju ter hkrati razvija čezmejno sodelovanje na inventivnem polju novih medijev, ki že sami po sebi ne poznajo meja in delujejo globalno.

V zadnjih petih letih razvijamo festival tudi kot čezmejni projekt, zato smo k sodelovanju povabili društvo Lucide iz Gorice ter tako še povečali njegovo prepoznavnost. K njegovi afirmaciji sta nedvomno pripomogli tudi naklonjenost Mestne občine Nova Gorica in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki že več let sofinancira izvedbo festivala.

Ob festivalu bo izšel tudi katalog, kjer bodo na skoraj 120-ih straneh predstavljeni vsi razstavljeni projekti.Santiago Sierra


TEMA LETOŠNJEGA FESTIVALA
Pripravimo se…

»Naslov 12. edicije mednarodnega festivala novih medijev Pixxelpoint 2011 je primerno zavit v tančico: geslo PRIPRAVIMO SE... označuje zgolj prostor dogajanja, ki ga poganja ustvarjalna sila: to je "vrnitev na začetek“ za tiste, ki jih zanima, kaj ustvarja umetnost novih medijev, kako se ta preliva iz ene manifestacije v drugo, kako te manifestacije dobivajo nove pomene v različnih kontekstih, ne glede na uporabljeni material ali medij. To zlasti drži, ko govorimo o vplivu fundamentalnega/historičnega registra vpliva na to, kar bi lahko nastalo, ko se srečata "poslanstvo in usoda“ umetnosti novih medijev.

Lahko rečemo tudi, da je ena izmed značilnosti umetnosti novih medijev to, da potencialno ustvarja kritične momente; tako se odpirajo možnosti za nastanek nečesa novega.

Pri obravnavi oblik umetnosti, ki temeljijo na novih medijih, je pogost jedrni pristop, po katerem "nove tehnologije niso nič drugega kot novo sredstvo za doseganje določenega cilja.“ Kaj torej prinaša takšno razmišljanje? In kako je ta prostor dogajanja sploh mogoče opisati s takšnimi trditvami, ki se na prvi pogled zdijo tako nezdružljive, a vseeno soobstajajo in so neločljivo povezane?

Rezultati ustvarjanja označujejo ustvarjalni moment, ki se postopkovno znova poveže z rezultatom ustvarjanja, njihov prihod pa razkrije možnosti za preoblikovanje in odpira prostor za nove možnosti. Tako se pokaže politični in kulturni kontekst sodobne umetnostne produkcije v luči razvijajočih se mikropolitičnih sil ustvarjanja.

Smisel tega je ohranjanje povezav med povezanimi subjekti, tako da potegnemo črto prek različnih ravni produkcije – in prav to je bistvo 12. festivala Pixxelpoint – povezave z eventualnostjo implikacij ob zelo kritičnih prizadevanjih za ustvarjanje različnih oblik artikulacije na področju umetnosti novih medijev.«


You might also like