Teden kulturne dediščine

26. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
4. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
30. 9.–7. 10. 2016 

VRTCEM IN ŠOLAM
 
VABILO K SODELOVANJU
 
pri nacionalnem medresorskem projektu
TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
http://www.zvkds.si/dekd
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vas skupaj z Ministrstvom za kulturo (MK), Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ), Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO (SNKU) in Skupnostjo vrtcev Slovenije (SVS) vabi k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (TKD), da z vsakodnevnimi dejavnostmi v vrtcih in šolah med letom ter še posebej v času med 30. septembrom in 7. oktobrom 2016 poglobljeno obravnavate področje kulturne in naravne dediščine. Aktivnosti s tega področja lahko povežete z dejavnostmi v okviru kurikula za vrtce, v šolah pa lahko kulturno dediščino vključite v vsebine, ki jih obravnavate pri pouku, v sklopu kulturnih, naravoslovnih in tehničnih dnevov ter drugih projektnih dejavnostih. Predlagamo, da pri tem sodelujete s kulturnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in samostojnimi ustvarjalci na področju kulture ter poudarite metodo odprtega učnega okolja (spoznavanje dediščine in situ), spodbujanje ustvarjalnosti in medgeneracijsko povezovanje. Teden kulturne dediščine je del vseevropske prireditve Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD). Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju na temo DEDIŠČINA OKOLI NAS. Če se odločite za pripravo programa/dejavnosti, lahko to predstavite tudi staršem ali širši javnosti.

Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 22. april 2016. Prijavite se lahko na spletnem mestu www.zvdks.si/dekd
Za več informacij se obrnite na naslov: milena.antonic@zvkds.si; tel.: 02 228 48 59 ali 041 365 984. 
 
REGIONALNA SREČANJA
V februarju in marcu pripravljamo dvanajst brezplačnih regionalnih srečanj po vsej Sloveniji in v zamejstvu. Vsi izobraževalni programi bodo potekali med 13. in 16. uro. V okviru srečanj bomo predstavili praktične primere, kako dediščino približati vsem starostnim skupinam, od predšolskih otrok, osnovnošolcev in srednješolcev ter radovednih odraslih do šolajočih se upokojencev. Predstavili bomo DEKD, TKD, letošnjo temo DEDIŠČINA OKOLI NAS in vključevanje te teme v kurikule vzgojno-izobraževalnih zavodov. Pokazali pa bomo tudi primere dobrih praks iz preteklih let in nekaj vsebin, ki jih ponuja lokalna dediščina.

Termini regionalnih srečanj:
– 10. februar – Pivka: Park vojaške zgodovine, Kolodvorska cesta 51, 
– 16. februar – Mežica: Podzemlje Pece, Glančnik 8,
– 18. februar – Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, Zvezna ulica 10,
– 24. februar – Trst: Državni licej s slovenskim učnim jezikom A. M. Slomšek, Ulica Caravaggio 4,
– 25. februar – Litija: Kulturni center Litija, Trg na Stavbah 8 a,
– 1. marec – Matavun: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovih, Matavun 8,
– 3. marec – Rogatec: Grajska pristava Dvorca Strmol, Pot k ribniku 4,
– 8. marec – Velenje: Muzej Velenje, Ljubljanska cesta 54, 
– 10. marec – Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, Grajska cesta 1,
– 15. marec – Stara Fužina: Center TNP Bohinj, Stara Fužina 37–38,
– 17. marec – Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, Prešernova ulica 11,
– 24. marec – Žalec: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva ulica 9 a.

Obvezna prijava na regionalna srečanja je na spletni strani: www.zvkds.si/sl/zvkds/dekd/2016/prijava-na-regionalno-srecanje/.
Za več informacij se obrnite na naslov: milena.antonic@zvkds.si; tel.: 02 228 48 59 ali 041 365 984.

KULTURNA DEDIŠČINA NA KULTURNEM BAZARJU 2016
Vabimo vas tudi na predstavitev teme v okviru Kulturnega bazarja, ki bo 31. marca 2016 ob 9. uri v Cankarjevem domu v dvorani M 3,4 ter na razstavni prostor področja kulturne dediščine v prvem preddverju Cankarjevega doma od 9.00 do 18.00 ure. Več informacij najdete na www.kulturni.bazar.si.

PROGRAM BREZPLAČNIH KULTURNIH DOGODKOV 
Že sedaj vas vabimo k vključitvi dogodkov v šolski koledar 2016/17 in k obisku brezplačnih kulturnih dogodkov, ki jih pripravljamo skupaj z muzeji, galerijami, knjižnicami, območnimi izpostavami Javnega sklada za kulturne dejavnosti, nevladnimi organizacijami in zavzetimi posamezniki.
 
Program brezplačnih kulturnih dogodkov, ki se bodo po vsej Sloveniji zvrstili v tednu med 30. septembrom in 7. oktobrom 2016, bo 6. junija 2016 objavljen v spletnem napovedniku na www.zvkds.si/dekd pod geslom Teden kulturne dediščine.


You might also like

Slovenski šolski muzej v letu 2019

Summer at the Museum

III. Kongres slovenskih muzealcev

Mednarodni dan muzejev

Brezplačni ogled razstave "Slovenci, za zmiraj gre!"