Novi izgled hola Muzeja 25. maj

U upečatljivi arhitektonsko istorijski kontekst objekta – hola, implementirani su novi elementi enterijera koji oslikavaju duh vremena i, istovremeno, osavremenjavaju prostor.

Tokom prethodne dve godine uložili smo dodatne napore u modernizaciju kompleksa MIJ i njegovo sagledavanje kao savremenog muzejskog kompleksa otvorenog za koncept kulturnog turizma. MIJ je aktivniji, savremeniji, komunikativniji, intrigantniji i spremniji da odgovori na pitanja i potrebe posetilaca.

Praćenjem dinamike kretanja posetilaca i njihovih potreba (urađena je i anketa o potrebama posetilaca i očekivanjima tokom boravka u MIJ) ukazala se potreba da se formira mesto u kompleksu Muzeja na kom se mogu dobiti celovite informacije o aktuelnom i predstojećim programima Muzeja, kao i ostale informacije o radu MIJ. Ulazni hol „Muzeja 25. maj“ – u okviru postojeće strukture kompleksa – nametnuo se kao najpogodniji prostor za potrebne dodatne sadržaje.


Novi izgled hola Muzeja 25.maj

„MIJ posetiocima smo započeli sa namerom da osavremenimo i upotpunimo ponudu posetiocima i korisnicima prostora Muzeja istorije Jugoslavije u skladu sa savremenim standardima. Očekujemo da će novi enterijer ulaznog hola „Muzeja 25. maj“ i novi sadržaji (bežični internet npr.) omogućiti bolju komunikaciju sa posetiocima i produžiti vreme koje posetioci provode u kompleksu MIJ.“, izjavila je direktorka muzeja Katarina Živanović.
Na pozivnom konkursu za idejno rešenje enterijera ulaznog hola objekta ”Muzej 25. maj” za najbolje je izabrano rešenje Đorđa Geca i tima Fluid:Arhitektura (Nevena Stojović, Vanja Otašević, Kristina Arsić i Zorana Vasić).
Arhitektonski studio FLUID:ARHITEKTURA dobitnik je prve nagrade za idejno rešenje Kalenić pijace (2009. god), a enterijeri čiji su autori − Disko bar Mladost (Karađorđeva 44), klub Tjub (The Tube, Simina 21), restorani Public Dine&Wine (Kosančićev venac) i Šeher (Andre Nikolića 1) – postali su prepoznazljiva obeležja Beograda. Celovit pregled produkcije Fluid:Arhitekture možete naći na www.fluid-architecture.com.

Izabrano rešenje, biće realizovano u nekoliko faza. U saradnji sa Sekretarijatom za privredu Grada Beograda već je su postavnjeni info-pult i pult za odlaganje stvari. Rasveta i ostali elementi enterijera ulaznog hola biće realizovani tokom ove godine.


O idejnom rešenju enterijera hola „Muzeja 25. maj“

Replicirajući i parafrazirajući elemente iz vremena kada je nastao objekat Muzeja, oslikava se duh vremena na moderan način u meri u kojoj implementiranje savremenih materijala itehnologija ne narušava atmosferu i karakter prostora. Elementi enterijera pozicionirani su tako da potenciraju pristup izložbenom delu muzeja na spratu, kao i da zadovolje sve funkcionalne potrebe u samom holu. Desni – informativno prodajni, i levi pult – za smeštaj stvari posetilaca su enterijerski elementi iz vremena kada je objekat nastao, parafrazirani i stavljeni u nov kontekst. ‚Komode‛ koje izrastaju u pult sa višestrukim funkcijama, identičnog izgleda i oblika. Materijalizujući pultove-komode u duhu vremena u kome je objekat nastao, (furnirani paneli kao na vratima ulaza u bioskop i na maskama za radijatore) oni postaju i izložbeni eksponati ispred ‚mermernih‛ zidova.

Ulazna zona i prostori levo – prijavnica, i desno – zona za relaksaciju posetilaca diskretno su odvojeni od prostora hola enterijerskom pregradom. U zoni ’vetrobrana’ ona sadrži izložbene vitrine kroz koje se hol delimično sagledava i čiji se sadržaji menjaju (u zavisnosti od izložbi i drugih događaja u muzeju). Element je materijalizovan repliciranjem ograde glavnih stepenica, blago pokrenutim staklenim vertikalicama.

Pregrada sa staklenim ‘listićima‛ i dva pulta-komode ‚učvršćuju‛ kompletan prostor hola i jasno definisane funkcionalne zone i kretanja preklapaju u potrebnoj meri.

Centralni pristup i simetralnost objekta oseća se i kroz osvetljavanje hola: celokupan volumen hola je ‘podeljen’ u 3 svetlosne zone koje prate funkcionalne sadržaje koje osvetljavaju.


Vir: http://www.mij.rs/Akcija_new.aspx?id_camp=58


You might also like