Novi izgled hola Muzeja 25. maj

U upečatljivi arhitektonsko istorijski kontekst objekta – hola, implementirani su novi elementi enterijera koji oslikavaju duh vremena i, istovremeno, osavremenjavaju prostor.

Tokom prethodne dve godine uložili smo dodatne napore u modernizaciju kompleksa MIJ i njegovo sagledavanje kao savremenog muzejskog kompleksa otvorenog za koncept kulturnog turizma. MIJ je aktivniji, savremeniji, komunikativniji, intrigantniji i spremniji da odgovori na pitanja i potrebe posetilaca.

Praćenjem dinamike kretanja posetilaca i njihovih potreba (urađena je i anketa o potrebama posetilaca i očekivanjima tokom boravka u MIJ) ukazala se potreba da se formira mesto u kompleksu Muzeja na kom se mogu dobiti celovite informacije o aktuelnom i predstojećim programima Muzeja, kao i ostale informacije o radu MIJ. Ulazni hol „Muzeja 25. maj“ – u okviru postojeće strukture kompleksa – nametnuo se kao najpogodniji prostor za potrebne dodatne sadržaje.


Novi izgled hola Muzeja 25.maj

„MIJ posetiocima smo započeli sa namerom da osavremenimo i upotpunimo ponudu posetiocima i korisnicima prostora Muzeja istorije Jugoslavije u skladu sa savremenim standardima. Očekujemo da će novi enterijer ulaznog hola „Muzeja 25. maj“ i novi sadržaji (bežični internet npr.) omogućiti bolju komunikaciju sa posetiocima i produžiti vreme koje posetioci provode u kompleksu MIJ.“, izjavila je direktorka muzeja Katarina Živanović.
Na pozivnom konkursu za idejno rešenje enterijera ulaznog hola objekta ”Muzej 25. maj” za najbolje je izabrano rešenje Đorđa Geca i tima Fluid:Arhitektura (Nevena Stojović, Vanja Otašević, Kristina Arsić i Zorana Vasić).
Arhitektonski studio FLUID:ARHITEKTURA dobitnik je prve nagrade za idejno rešenje Kalenić pijace (2009. god), a enterijeri čiji su autori − Disko bar Mladost (Karađorđeva 44), klub Tjub (The Tube, Simina 21), restorani Public Dine&Wine (Kosančićev venac) i Šeher (Andre Nikolića 1) – postali su prepoznazljiva obeležja Beograda. Celovit pregled produkcije Fluid:Arhitekture možete naći na www.fluid-architecture.com.

Izabrano rešenje, biće realizovano u nekoliko faza. U saradnji sa Sekretarijatom za privredu Grada Beograda već je su postavnjeni info-pult i pult za odlaganje stvari. Rasveta i ostali elementi enterijera ulaznog hola biće realizovani tokom ove godine.


O idejnom rešenju enterijera hola „Muzeja 25. maj“

Replicirajući i parafrazirajući elemente iz vremena kada je nastao objekat Muzeja, oslikava se duh vremena na moderan način u meri u kojoj implementiranje savremenih materijala itehnologija ne narušava atmosferu i karakter prostora. Elementi enterijera pozicionirani su tako da potenciraju pristup izložbenom delu muzeja na spratu, kao i da zadovolje sve funkcionalne potrebe u samom holu. Desni – informativno prodajni, i levi pult – za smeštaj stvari posetilaca su enterijerski elementi iz vremena kada je objekat nastao, parafrazirani i stavljeni u nov kontekst. ‚Komode‛ koje izrastaju u pult sa višestrukim funkcijama, identičnog izgleda i oblika. Materijalizujući pultove-komode u duhu vremena u kome je objekat nastao, (furnirani paneli kao na vratima ulaza u bioskop i na maskama za radijatore) oni postaju i izložbeni eksponati ispred ‚mermernih‛ zidova.

Ulazna zona i prostori levo – prijavnica, i desno – zona za relaksaciju posetilaca diskretno su odvojeni od prostora hola enterijerskom pregradom. U zoni ’vetrobrana’ ona sadrži izložbene vitrine kroz koje se hol delimično sagledava i čiji se sadržaji menjaju (u zavisnosti od izložbi i drugih događaja u muzeju). Element je materijalizovan repliciranjem ograde glavnih stepenica, blago pokrenutim staklenim vertikalicama.

Pregrada sa staklenim ‘listićima‛ i dva pulta-komode ‚učvršćuju‛ kompletan prostor hola i jasno definisane funkcionalne zone i kretanja preklapaju u potrebnoj meri.

Centralni pristup i simetralnost objekta oseća se i kroz osvetljavanje hola: celokupan volumen hola je ‘podeljen’ u 3 svetlosne zone koje prate funkcionalne sadržaje koje osvetljavaju.


Vir: http://www.mij.rs/Akcija_new.aspx?id_camp=58


You might also like

Important Announcement

Obvestilo pedagoškim delavcem

Obvestilo za javnost

Robert Paul and the race to invent cinema

Memories with Jerneja

Delovni čas Trafike med prazniki

Delovni čas Fotografskega muzeja med prazniki

Delovni čas muzeja med prazniki