Zborovanje mladih zgodovinarjev

Znova vas vabimo na ZBOROVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV 2017/2018, ki bo 21. februarja 2018 v Fotografskem muzeju Maribor, Koroška cesta 19. Tema: Ko samo rož'ca ni bila dovolj – Zdravstvena oskrba v Mariboru in okolici Pedagoški program: učenci tretje triade osnovnih šol in dijaki srednjih šol V tem šolskem letu bomo zborovanje mladih zgodovinarjev organizirali nekoliko drugače. Zbrane referate bomo predstavili na okrogli mizi, na kateri bodo sodelovali tudi gostje. Letošnja tema Ko samo rož'ca ni bila dovolj je namenjena raziskovanju zdravstva in zdravilstva nekoč. Vabimo vas, da s pomočjo literature raziščete zgodovino medicine, zdravstva in zdravilstva v domačem okolju. Da bi bili referati oz. raziskovalne naloge čim kvalitetnejše vam predlagamo, da v svojem kraju poiščete upokojenega zdravstvenega delavca (zdravnike in zdravnice, medicinske sestre, babice, patronažne sestre, ...) in z njimi posnamete intervju, prisluhnete izpovedim in izveste kakšna je bila zdravstvena oskrba bolnih nekoč. Ob zbranih podatkih napišite raziskovalno nalogo v kateri predstavite vaša dognanja in spoznanja. V tem šolskem letu se bomo na zborovanju mladih zgodovinarjev posvetili zdravstvu nekoč. Vabimo vas, da v svojem kraju poiščete upokojenega zdravstvenega delavca (zdravniki in zdravnice, medicinske sestre, babice, patronažne sestre, ...) in z njimi posnamete intervju, prisluhnete izpovedim in in izveste kakšna je bila zdravstvena oskrba nekoč. Ob zbranih podatkih napišite raziskovalno nalogo v kateri predstavite vaša dognanja in spoznanja. Raziskovanje s pomočjo literature in raziščete zgodovino medicine in zdravstva v zgodovini človeštva (Stari Egipt, antična Grčija, antični Rim, srednjeveštvo zdravilstvo, Na prijavnico zapišite naslov svojega referata oziroma predstavitve, mi pa vam bomo temo potrdili ali pa se bomo, če bo tema že zasedena, z vami dogovorili za nov izbor. Prosimo, da s pripravo prispevka začnete šele, ko vam temo potrdimo. Vaše predstavitve so lahko pripravljene v powerpointu, na plakatih, z igranjem vlog ali kako drugače (način predstavitve navedite na prijavnici). Termini: Do ponedeljka, 18. decembra 2017, nam pošljite prijavnico (lahko jo pošljete po klasični ali elektronski pošti). Do 9. februarja 2018 nam pošljite besedila referatov, ki jih bomo objavili v skriptah. (Pošljite jih po elektronski pošti v obliki Word, docx, PDF) Navodila za pisanje besedila: Naslov referata (velike tiskane črke), šola, avtorji, mentor (male tiskane črke). Besedila naj obsegajo največ pet strani, uporabite pisavo Times New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5. Priložite lahko največ dve fotografiji v formatu jpg; obvezno ju opremite z naslovom in virom. Viri in literatura. Do 16. februarja 2018 nam po elektronski pošti pošljite predstavitve v formatu pps ali ppt. Za poimenovanje datoteke s prezentacijo uporabite naslov predstavitve, npr. Delo mediinske sestre nekoč.pps (.ppt). Predstavitev naj bo dolga največ deset minut. Prosimo vas, da fotografij in besedila ne kopirate s spleta in da se držite danih navodil! Natisnili bomo le prispevke, ki bodo pripravljeni v skladu z navodili. Vsak udeleženec in mentor dobi tudi priznanje za sodelovanje. Če vam v dveh dneh po tem, ko boste prijavo, besedilo ali prezentacijo oddali, ne potrdimo prejema, nas, prosimo, pokličite. Prosimo vas, da se na zborovanje prijavite pravočasno. V prilogi vam pošiljamo prijavnico, ki jo izpolnite in pošljite po elektronski pošti na naslov silva.volf@mnom.si ali po klasični pošti na naslov: Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor, s pripisom: ZBOROVANJE.


Exhibitions and events from this museum

Shhh! Maribor 1941-1945

Shhh! Due to the secret nature of this data, we cannot disclose everything in...

Scherbaumov salon

Novembra 2007 je bilo v Muzeju narodne osvoboditve Maribor odprtje...

»Na desni ga, na levi ni – pred nami svetli cilj leži«

Razstava prikazuje predvsem boj za slovensko severno mejo na Štajerskem...

A Monument to Maribor's Industry - Industrial Maribor in the 20'th Century

Along with its favourable geographical position and advantageous conditions...

Activities from this museum

Muzej za mir - Evropska zgodba

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Muzej narodne osvoboditve...

Kostumirano vodstvo

V muzeju vas bo pričakala gospa Scherbaum, vas poučila o oliki in primernem...

Zborovanje mladih zgodovinarjev

Znova vas vabimo na ZBOROVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV 2017/2018, ki bo 21....

Kviz zgodovina medicine v Mariboru in okolici

Tudi v šolskem letu 2017/2018 bomo v muzeju izvedli tekmovanje - ZGODOVINSKI...

Fotografski natečaj

Vabimo vse učence III triade osnovne šole in dijake, da se udeležijo...

Vodstvo po muzejskih razstavah

STALNE RAZSTAVE: • Spomenik mariborski industriji – Industrijski Maribor v...

Vodstvo po muzejskih razstavah

STALNE RAZSTAVE: • Spomenik mariborski industriji – Industrijski Maribor v...

Organizacija šolskih izletov (ekskurzij)

Ponujamo vam možnost organiziranja šolskih izletov, v okviru katerih otroke po...

Organizacija kulturnih in tehniških dni

Pomagali vam bomo pri organizaciji kulturnih ali tehniških dni. V muzej lahko...

Preživimo noč v muzeju

Vas zanima, kaj se dogaja v muzeju, ko ugasnejo vse luči? Pridružite se nam na...


Suggested Content