Delavnica Gremo delat...

Gremo delat...
senčno uto, igralno hiško
ali morda ograjo iz vrbovega šibja?

V naših krajih se je gojenje vrbe in pletarstvo v preteklosti razvijalo kot gospodarska dejavnost z roko v roki s cvetočo steklarsko industrijo oz.

proizvodnjo steklenic za polnjenje zdravilne rogaške vode.

Kaj pa mi danes? Še znamo uporabiti to naravno gradivo ?


Exhibitions and events from this museum

We don't have anything to show you here.

Activities from this museum

Delavnica Gremo delat...

Gremo delat... senčno uto, igralno hiško ali morda ograjo iz vrbovega...


Suggested Content